עבודות אומנות, שלטים

ארקדי גיכרמן

ק.אתה ק.אתה עפולה עפולה עפולה