עבודות אומנות, שלטים

ארקדי גיכרמן

ק.אתא בת גלים,חיפה ק.חיים ק.אתא ק.אתא