עבודות אומנות, שלטים

ארקדי גיכרמן

שלט למספרה
          שלט למספרה           שלט למשרד           חיפהכיתוב בבית כנסת - אותיות מפחחיפה           שלט לבית עסק - ברזל           קיבוץשלט מעץקיבוץ           חיפהשלט לחנות ,פליזחיפה           חיפהשלט לחנות ,פליזחיפה           חיפהשלט (רח' הרצל,חיפה)חיפה           חיפהשלט לגלריה ,מאלומיניום (צ'ק פוסט,חיפה)חיפה           נשרשלט בית עסק ,מפחנשר           חנות, אותיות בולטות+נאון           חיפהחנות פיברגלאס+נאון (צ'ק פוסט,חיפה)חיפה           שפרעםמסעדה, נחושת+נאוןשפרעם           חיפהבית קפהחיפה           ק.ביאליקמספרה , אלומיניוםק.ביאליק           חיפהמשרדים , אלומיניוםחיפה           נשרחנות רהיטיםנשר           נשרחנות רהיטיםנשר           נשר"בית פורמן" , אלומיניוםנשר           ק.ביאליקאותיות+נאון (קריון,ק.ביאליק)ק.ביאליק           ק.ביאליקקריוןק.ביאליק           שפרעםמסעדה ,נחושתשפרעם           בית קפה, אותיות בולטות+נאון           שלט לחנות ,כיתוב +נאון           שלט לחנות ,אלומיניום+תאורה חיצונית           ק.אתאשלט למספרה, נחושתק.אתא           עוספיהשלט לבית עסק ,ברזל בצביעהעוספיה           חיפהקומפוזיציה ,תלת-מימד על גבי רשת דקורטיבית,ברזל,אלומיניוםחיפה           CCOO172           CCOO174           חיפהשלט לחנות , פיברגלס+נאוןחיפה
חיפה קיבוץ חיפה חיפה חיפה חיפה נשר חיפה שפרעם חיפה ק.ביאליק חיפה נשר נשר נשר ק.ביאליק ק.ביאליק שפרעם ק.אתא עוספיה חיפה CCOO172 CCOO174 חיפה